Skip to content Skip to footer

सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु

सत्यं वद । धर्मं चर

Panchangam -Yoga

Out of five parts of panchangam 4th part is yoga. yoga forms by adding of ravi sputa, chandra sputa and raasi bhaga lipta. There are 27 yogas comprising of subha yogas and asubha yogas. The duration of yoga is 13°-20’ and they are:

 1. 0-0-00 to 0-13-20 is vishkambha yoga.
 2. 0-13-20 to 0-26-40 is preeti yoga.
 3. 0-26-40 to 1-10-00 is aayushmaan yoga.
 4. 1-10-00 to 1-23-20 is saubhaagya yoga.
 5. 1-23-20 to 2-6-40 is shobhana yoga.
 6. 2-06-40 to 2-20-00 is atiganda yoga.
 7. 2-20-00 3-03-20 is sukarma yoga
 8. 3-03-20 to 3-16-40 is dhruti yoga.
 9. 3-16-40 to 4-00-00 is shoola yoga.
 10. 4-00-00 to 4-13-20 is ganda yoga.
 11. 4-13-20 to 4-26-40 is vruddhi yoga.
 12. 4-26-40 to 5-10-00 is dhruva yoga.
 13. 5-10-00 to 5-23-20 is vyagrata yoga.
 14. 5-23-20 to 6-06-40 is harshana yoga.
 15. 6-06-40 to 6-20-00 is vajra yoga.
 16. 6-20-00 to 7-03-20 is siddhi yoga.
 17. 7-03-20 to 7-16-40 is vyatipaata yoga.
 18. 7-16-40 to 8-00-00 is variyan yoga.
 19. 8-00-00 to 8-13-20 is parigha yoga.
 20. 8-13-20 to 8-26-40 is shiva yoga.
 21. 8-26-40 to 9-10-00 is siddha yoga.
 22. 9-10-00 to 9-23-20 is saadhya yoga.
 23. 9-23-20 to 10-06-40 is shubha yoga.
 24. 10-06-40 to 10-20-00 is shukla yoga.
 25. 10-20-00 to 11-03-20 is brahma
 26. 11-03-20 to 11-16-40 is indra yoga and
 27. 11-16-40 to 12-00-00 is vydhruti

Each yoga has adhipati and is ruled by one planet.

Name of the yoga

Name of the adhipati

Name of the planet

vishkambha

yama

shani

preeti

vishnu

budha

aayushman

chandra

kuja

saubhaagya

brahma

guru

shobhana

bruhaspati

kuja

atiganda

chandra

kuja

sukarma

indra

shukra

dhruti

jalam

chandra

shoola

sarpa

chandra

ganda

agni

ravi

vruddhi

savita

ravi

dhruva

bhoomi

kuja

vyagrata

vayu

shani

harshana

bhaaga

ravi

vajra

jala

chandra

siddhi

ganesh

kuja

vyatipaata

rudra

ravi

variyan

kubera

budha

parigha

viswakarma

guru

shiva

mitra

ravi

siddha

kaarthikeya

kuja

saadhya

saavitri

chandra

shubha

lakshmi

shukra

shukla

paarvati

chandra

brahma

pitarulu

ketu

indra

aditi

ketu

vydruti

diti

raahu

 

Which work should be completed on which Yogam is given in the below table:

yogam

tyaajya ghadiyas

Phalitas or work to be taken up

vishkambha

3

chaulam, beeja shaapana, stree sangamam, vadrangam/carpentary work, danta kalpana, shatru bahishkarana

preeti

sneha, alankarana dharana, bhoo krayam, raajavashyam, any important work

aayushman

beejavapanam, runam , paushtika kriyas, aushadha seva, vivaaha, upanayana

saubhaagya

nootana vastra dhaarana, alankarana, saubhaagya karmas, soma, surapanaadi

shobhana

udyoga aarambham, vivaaham, daanaa, aayurvruddhi kara vishayaani, bhoo/sthala krayaadi

atiganda

yudda, nigraha, rodana, vadha, bandhana, vrukshachchedana, vanchana kriya, kshudra karma kriyas

sukarma

chitralekhana, griharambha, pattaabhisheka, bhoo aarjana, mangala karmas

dhruti

Devalaya& gruha nirmana, praaakaara,briges/ toranaadi nirmanas

shoola

5

kroora, maarana, dahana, shatrusamhaaraka kriyas, bandhana, avamaana kriyas

ganda

6

yuddha, shatruharana, tataaka, bridges/ bhoo samskaranaadi kriyas

vruddhi

vivaaha, tataaka, daanagrahana, setu bandhana, beeja sthaapanaa, nootana vastradhaaranaadi

druva

nootana vastra, ratna dhaarana, grihaaramba, tataaka, sethubandana, alankaranaadi

vyagrata

9

bhandana, rodhana, ghatanam, chedana, kroora karmas

harshana

vivaahadi subhakarmas, aayushkarmas, bhoosampadana, vaaahanarohana, nuooana vastra dhaaranaadi

vajra

3

saumya karmas, aayudha dhaaranaadi

siddhi

anguleeyaka dharana, hastaabharanaa, kanthaabharana dhaaranai, katisootra bandhanaadi

vyatipata

Completely

shraardda kriyas, daanas, no shubha karmas-mrutyu pradam, ucchyaatana, visha prayogas, visha harana kriyas

variyan

haaras, hasthaabharanas, anguleeyakas dharana. Katisootra bhandhana

parigha

poorvardham

bhandah, chedanah, kroora karmas, visha prayogaas

shiva

 

pushpamaalas, kanthamaalas, karnabhushanas, kati sutras, hasta aabharanas/bandles gajjalu dhaarana and alankara vastu upayoga.

sidda

devataa pratishtas, gruhaarambas, nagara, praakaraadi, toranaadi nirmanas

saadhya

deva guru puja, saraswati puja, mantra deekshas

shubha

gruhaarambham, gruha pravesas, beeja sthaapana, sarva ratna dhaarana, bhumi krayaadi, dhana dhaanya sangrahas etc.

shukla

kanyaa daanam, bhooshanam, lepanam etc.

brahma

graha shaantis, roga shaantis, upanayanam, chaulam, kshauram etc.

indra

stree sangamam, gajaarohanam, kaavya, naataka, gaana vidyaa abhyaasam

vydruti

completely

kroora karmas, agni kaaryasu, himsha etc.